Obchodní zastoupení a propagace českých podniků v oblasti Pacifiku

  • ad-hoc i dlouhodobá koncepční spolupráce
  • analýza trhu, stanovení a realizace marketingové strategie vzhledem k teritoriálním specifikům
  • obchodní zastoupení především ve spolupráci s našimi partnery v Austrálii a Indonésii
  • asistence při zakládání podniku a hledání místního partnera
  • vyhledání a zajištění možných proexportních podpor ze strany státu a EU
  • příprava tištěných i elektronických propagačních materiálů v souladu s národními zvyklostmi

Díky znalostem teritoria a aktivním kontaktům na místní komerční i vládní sféru jsme schopni poskytnout široké spektrum služeb od jednorázové prezentace po obchodní zastoupení. Mezi našimi zákazníky se profilují zejména úspěšní čeští výrobci v oblasti strojírenství a vodního hospodářství.

Kontakt

Tradeco - Praha s.r.o.
IČO: 61466921
DIČ: CZ61466921


Adresa:
K Sádkám 158
Praha 5 - Lahovice, 15900

Telefon: +420 257 940 460
Mail: tradeco@seznam.cz